Livets hjul och vägen ut

Sangharakshita

är en beskrivning av hur livet är och det skulle kunna vara två riktningar vi kan ta i våra liv, den ena reaktiv och den andra kreativ. Författaren använder i sin diskussion två välkända buddhistiska symboler: Livets hjul och Spiralvägen.

isbn 91-89208- 05-4
(1999, häfte 50s, omtryck 2006)
40 kr

  • Pinterest

karuna logo
FreeBuddhistAudioLogo

tbc

joostrap-v3-1-5