Människans väg mot upplysning

Sangharakshita

tar upp tre centrala tema i buddhismen: upplysningsidealet (Buddha), vad buddhistisk meditation egentligen handlar om och betydelsen av den andliga gemenskapen.

isbn 91-89208-07-2
(juni 1999, 80s)
60 kr

 

asd