Buddhismen är i grunden en tradition – eller en väg – av andlig praktik och utveckling. Vägen har som sitt mål en insikt i sakernas sanna natur. Denna insikt kan beskrivas på många olika sätt.

Det vanligaste är dock att den karakteriseras av visdom och medkänsla. När insikten når sin fulländning sägs man vara upplyst, precis som Buddha. (Varför insikten är så viktig kommer vi att gå in på senare, under Buddhas lära – vad buddhismen lär ut.)

Dana mudra

Det väsentliga på denna väg, det som buddhister alltmer engagerar sig i, kan sammanfattas i av vad som kallas de tre juvelerna.

Dessa är: Buddha, den upplyste läraren och samtidigt upplysningen som ideal och mål, som alla kan uppnå, Dharma, läran och den väg som leder mot upplysningen samt Sangha, den andliga gemenskap mellan dem som följer vägen. Om det hade funnits en buddhistisk trosbekännelse, skulle dessa tre figurera i centrum.

Det är viktigt att komma ihåg att alla läror och övningar inom buddhismen är ämnade att hjälpa individen på vägen mot upplysning. De är inte absoluta eller begränsade till ett visst och specifikt antal. De är endast redskap eller metoder och som sådana har de endast äkta värde när de omsätts i praktiken; när de används. Det må vara meditation, etik, andlig vänskap eller studier av läran. Meditation till exempel, hjälper en att utveckla sådana kvaliteter som medvetenhet, vänlighet (eller kärlek), generositet och klarsyn.Shakyamuni

Buddhismen handlar inte bara om en själv. Ens egen lycka och utveckling är intimt förknippad med andra människors lycka och hur vi relaterar till varandra. Man kan även beskriva buddhismen som en väg till allt större osjälviskhet, till dess man helt och hållet överskrider och befrias från det "fängelse" som ens egna – smärre eller större – begär och aversioner, kan beskrivas som.

Oavsett hur man beskriver vägen leder den gradvis till allt större frihet, glädje, förståelse och medkänsla om man, det vill säga på allvar, faktiskt försöker följa den. I en viktig passus i skrifterna säger Buddha att man ska testa hans lära, precis som guldsmeden testar guldet innan han köper det. Stämmer undervisningen, fungerar den, leder den till vad den säger sig leda till?

Buddhismen är inte enbart den undervisning som Buddha lämnade efter sig och som hållits vid liv genom alla dessa år. Den har vuxit genom tiderna och utvecklats till en mäktig tradition, där andra upplysta lärare även har bidragit med sin förståelse och sin undervisning. Denna tradition är en enorm resurs för den som önskar vandra vägen mot upplysning. Samtidigt spänner den över ett stort antal ganska olika kulturer och har tagit sig många skilda uttryck. Det som möter en nutida människa är alltså inte en enhetlig och bestämd form av buddhism, utan snarare en mångfacetterad och komplex bild.

Det finns nu i väst en mängd olika traditioner som har sitt ursprung i Österlandet, t.ex. Sri Lanka, Thailand, Tibet, Japan o.s.v. Det finns även nya eller nytolkande traditioner, som självklart baserar sig på traditionell buddhism och som, så att säga, växer ur den, men som därutöver försöker etablera en ny buddhism – med nya uttryck, nya sätt att utöva – för en modern värld. Alla inriktningar måste naturligtvis förmedla sin undervisning till en modern människa och en del går längre än andra i sin reformsträvan. Av de senare är Västerländska Buddhistordens Vänner (VBV) ett exempel.

Eftersom buddhismen inte har någon föreställning om en skapargud har en del menat att den inte är en religion, åtminstone i vanlig västerländsk bemärkelse. Men buddhismen har inget behov av en skapargud. Den klarar sig utmärkt utan. Detta kan för vissa människor vara en välkommen och befriande tanke, för andra kanske något oförståeligt eller åtminstone svårförståeligt. Men så är det. Det går att leva ett fullt etiskt och osjälviskt liv – ett i grunden meningsfullt andligt liv – utan att tro på Gud eller att ens ha en föreställning om en sådan. Vem som helst som är villig att anstränga sig kan nå upplysning, som enligt Buddha och senare upplysta är det högsta tillståndet en människa kan uppnå. (Detta, att buddhismen inte har en skapargud, väcker en hel del intressanta frågor, som vi hoppas kunna gå in på så småningom.)

Buddhismens grundläggande läror handlar om sådant praktiskt och lättfattligt som att: allting förändras (inget varar för evigt), handlingar har konsekvenser, man kan utvecklas och förändras som människa, man kan bli fri. Det är därför som buddhismen talar till alla människor, oavsett exempelvis ras, nationalitet eller kön. Buddhismen lär ut sådana praktiska och handfasta tekniker som meditation, som är på ett oerhört rikt och kraftfullt sätt hjälper individen att omsätta läran i praktiken, att förändras, att ta ansvar för sitt liv och att utveckla grunderna för visdom och medkänsla. Men den har även en klar och tydlig etik och en tradition av vänskap, som är en oundgänglig aspekt på vägen.

Det finns idag runt 350 miljoner buddhister världen över och en växande andel av dem är västerlänningar. (I Sverige finns det cirka 15.000 buddhister.) De följer ett antal olika buddhistiska traditioner, men alla karakteriseras de av: icke-våld, en icke-dogmatisk hållning, tolerans av olikheter och av utövandet av meditation, i en eller annan form - för att bara nämna några av deras kännetecken.

För att kunna gå vidare måste vi närma oss Buddha, eftersom det var med honom allt startade. Vem var han? Och hur levde han? Och vilken är den undervisning han lämnade efter sig?

Rekommenderad litteratur

  • Pinterest

karuna logo
FreeBuddhistAudioLogo

tbc

joostrap-v3-1-5