Sanghakvällen är kvällen då de mer erfarna i sanghan träffas. Vi har ett tema för varje termin, någon aspekt av den buddhistiska vägen, som vi utforskar på ett fullödigt vis, genom meditation, föredrag, diskussion och delning i mindre grupper, puja (vördnadsövningar) m.m.

FÖRUTSÄTTNINGAR för att delta i Sanghakvällen:

a. du ska ha gått en gått en introduktionskurs eller -retreat i Triratna, och dessutom åtminstone en fördjupningskurs eller -retreat.

b. troligtvis ha kommit till centret eller haft kontakt med Triratna i minst 6 månader.

c. fråga någon i centerteamet för att få veta mer om dessa kvällar och om det kan vara passande för dig att delta i dom.

d. Det kan finnas undantag till dessa riktlinjer, men kontakta alltid någon i centerteamet för att kolla upp detta.

  • Pinterest

karuna logo
FreeBuddhistAudioLogo

tbc

joostrap-v3-1-5