Det mest grundläggande förhållningssätt man kan ha till livet och andra människor om man praktiserar buddhismen är generositet. Hela Triratnas verksamhet bygger på att människor ger av sig själva på olika sätt – både de som organiserar och leder våra aktiviteter och alla de som hjälper till med praktiska saker eller ger av sin tid, sitt kunnande, sina pengar eller bara sin närvaro.

Vi försöker skapa många olika möjligheter för de som är engagerade i centret att ge av sig själva och därmed bidra till vår verksamhet. Att samarbeta och hjälpa till är ett sätt att upptäcka och utforska sina egna resurser och färdigheter. Det är en väg in i kommunikation och delaktighet, ett sätt att upptäcka nya sidor av sig själv och hos sina vänner och ett bra sätt att lära känna nya personer i sanghan. Att ta ansvar för något är också ett sätt att växa och testa sina gränser.

Olika flöden av dana

Det finns olika flöden av dana inom Triratna, dels en allmän dana till vår verksamhet och dels en till sökandet efter ett nytt center.

Vad kan man ge?

Tid
Idéer
Pengar
Närvaro
Förmåga
Kunskaper
Egenskaper
Engagemang
Personlig expertis
- till exempel om du kan ekonomi, layout, dator, hantverkare, musiker, kultur, språk (översätta, skriva nytt etc.), organisation, arbetsledning, lust, inspiration, närvaro osv.

Saker som vi alltid behöver hjälp med är bland annat:

  • stöd vid kurser och introduktionskvällar
  • organisation och stöd vid retreater
  • städning och återvinnining
  • ordna och fixa vid högtider
  • reparation och renovering av lokalerna
  • dekorera och hålla efter buddhabordet
  • hjälpa till med informationsutskick

Om du vill hjälpa till – eller om du har idéer och förslag kring hur vi kan organisera det frivilliga arbetet på centret och vårt retreatcenter Dharmagiri – hör gärna av dig till oss i centerteamet: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel: 08-641 88 49.

Om du vill ge ett ekonomiskt bidrag (allmän dana) till vår verksamhet kan du sätta in detta på bankgiro 5857-4773, mottagare "Triratna", och skriv "dana" eller gåva i meddelandet.

  • Pinterest

karuna logo
FreeBuddhistAudioLogo

tbc

joostrap-v3-1-5